Sözlükte "şube" ne demek?

1. Dal, kol, kısım; okullarda aynı düzeydeki sınıflardan her biri.
2. Bir kurumun, bir kuruluşun alt aşamadaki işyerlerinden her biri.
3. Dal3şube

Şube kelimesinin ingilizcesi

adj. branch
n. branch, branch office, ramification, arm, department, limb, offshoot, substation

Şube ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Branch company) Merkez durumundaki bir ana şirkete bağlı olan ticari, sınai veya hizmet üretimiyle ilgili (bankalar gibi) kuruluş, yavru şirket. Bulunduğu yerin ticaret siciline kayıtlı olup, üçüncü taraf durumundaki işletmelere karşı bağımsızdır ve ayrı bir ikametgahı vardır. Şubeler, ana merkezin genel denetimi altında olup, onlann direktifleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürür ve genellikle aynı işlerle uğraşırlar.

--Reklam--